główna zawartość
artykuł nr 41

Uchwała Nr XXVIII/201/2012

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym położonej w Opatowie

artykuł nr 42

Uchwała Nr XXVIII/200/2012

w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 429 położonej w Nikisiałce Małej.

artykuł nr 43

Uchwała Nr XXVIII/199/2012

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Opatowie.

artykuł nr 44

Uchwała Nr XXVIII/198/2012

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1477 położonej w Opatowie.

artykuł nr 45

Uchwała Nr XXVIII/197/2012

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1485/9 położonej w Opatowie.