główna zawartość
artykuł nr 6

Zarządzenie Nr 321/2012

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 rok

artykuł nr 7

Informacja do Zarządzenia Nr 307/2012

artykuł nr 8

Zarządzenie Nr 322/2012

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie przseciwdziałanika patologiom społecznym (wypoczynek i zajęcia sportowo-rekreacyjne w okresie ferii ...

artykuł nr 9

Zarządzenie Nr 318/2012

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

artykuł nr 10

Zarządzenie Nr 317/2012

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 rok