główna zawartość
artykuł nr 16

Protokół Nr XVIII/2012

sesji Rady Miejskiej w Opatowie odbytej w dniu 25 stycznia 2012 roku.