główna zawartość
artykuł nr 11

Uchwała Nr 27/2013 Regionalnej Izby Obrachunkowej...

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Opatów.

artykuł nr 12

Uchwała Nr XXXIV/243/2013

artykuł nr 13

Uchwała Nr XXXV/255/2013

artykuł nr 14

Uchwała Nr 116/2012 Regionalnej Izby...

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Opatów na 2013 rok

artykuł nr 15

Uchwała Nr 115/2012 Regionalnej Izby...

w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy na lata 2013 - 2026