główna zawartość
artykuł nr 81

Uchwała Nr XXXVIII/284/2013

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego dworca autobusowego w Opatowie.

artykuł nr 82

Uchwała Nr XXXVIII/283/2013

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Opatów za 2012 rok oraz prognozy na lata 2013 i 2014

artykuł nr 83

Uchwała Nr XXXVIII/282/2013

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2013 - 2028

artykuł nr 84

Uchwała Nr XXXVIII/281/2013

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok

artykuł nr 85

Uchwała Nr XXXVIII/280/2013

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie za rok 2012.