główna zawartość
artykuł nr 86

Uchwała Nr XXXVIII/279/2013

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie za rok 2012.

artykuł nr 87

Uchwała Nr XXXVIII/278/2013

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie za rok 2012.

artykuł nr 88

Uchwała Nr XXXVII/277/2013

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2013 - 2028

artykuł nr 89

Uchwała Nr XXXVII/276/2013

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok

artykuł nr 90

Uchwała Nr XXXVI/275/2013

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Opatów.