główna zawartość
artykuł nr 6

INFORMACJA

obrazek
artykuł nr 7

INFORMACJA

obrazek
artykuł nr 8

Ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych w związku z ogłaszanymi otwartymi konkursami ofert na realizację zadań własnych gminy realizowanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

artykuł nr 9

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 27...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.z 2015r. , poz. 1515) oraz § 26 ust.1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów ( Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm.), Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 27 listopada 2015 roku (tj. piątek) o godz. 13.00 w sali ko...

artykuł nr 10

Protokół z konsultacji programu współpracy