główna zawartość
artykuł nr 31

I N F O R M A C J A

obrazek
artykuł nr 32

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 19...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. / oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów / Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. /, Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 19 czerwca 2015 roku (tj. piątek ) o godz. ...

artykuł nr 33

I N F O R M A C J A

 

I N F O R M A C J A

 

 Burmistrz Miasta i Gminy Opatów informuje,

że dzień 5 czerwca 2015 roku (piątek)

jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie.

 

artykuł nr 34

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 29 maja...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm. ) oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów ( Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. ) Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 29 maja 2015 roku ( tj. piątek ) o godz. 13.3...

artykuł nr 35

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Opatów za 2014 rok.