główna zawartość
artykuł nr 26

UCHWAŁA NR II/3/2018

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opatowie.

artykuł nr 27

UCHWAŁA NR I/2/2018

sprawie wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Opatowie

artykuł nr 28

UCHWAŁA NR I/1/2018

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opatowie

artykuł nr 29

UCHWAŁA NR XLIX/423/2018

w sprawie wykazu zadań Gminy Opatów będących w trakcie realizacji

artykuł nr 30

UCHWAŁA NR XLIX/422/2018

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 67 położonej w Wąworkowie