główna zawartość
artykuł nr 11

Uchwała Nr 172/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 grudnia 2018 roku

artykuł nr 12

Uchwała Nr 171/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 grudnia 2018 roku

artykuł nr 13

Uchwała Nr 170/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 grudnia 2018 roku

artykuł nr 14

Projekt uchwały budżetowej Gminy Opatów na 2019 rok

artykuł nr 15

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opatów na lata 2019 - 2035