główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

                           Opatów, dnia 4.02.2015r

ID-III.271.2.2015  

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID-III.271.2.2015

Nazwa zadania: „  Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czerników Karski  gmina Opatów  o łącznej dł. 0,806 km „

 

1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych

zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji

zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

   Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas   27-670 Łoniów

Piaseczno 44

 

Uzasadnienie wyboru: oferta spełniła wszystkie warunki udziału i otrzymała maksymalną  

liczbę punktów  .

Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie  

   podpisania umów w terminie do dnia 11.02.2015r

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

2.W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

1) Nazwa - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM ” Tomasz Wojtas

adres – 27-670  Łoniów, Piaseczno 44

liczba pkt w kryterium cena – 95,00

liczba punktów w kryterium gwarancja – 5,00

liczba pkt łącznie – 100

2) Nazwa – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów S.A.

adres – 37-110 Żołynia ul. Białobrzeska 159

liczba pkt w kryterium cena – 90,75

liczba punktów w kryterium gwarancja – 5,00

liczba pkt łącznie – 95,75

   3) Nazwa – WOD-BUD sp. z o.o.

adres – 23-200 Kraśnik ul. Piłsudskiego 12/1

liczba pkt w kryterium cena – 89,04

liczba punktów w kryterium gwarancja – 5,0

liczba pkt łącznie – 94,04

4) Nazwa – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Karol Cieśla

adres – 27-225 Pawłów Chybice 77

liczba pkt w kryterium cena – 88,0

liczba punktów w kryterium gwarancja – 5,0

liczba pkt łącznie -93,00

5) Nazwa – Firma Transportowo -Budowlano-Drogowa DYLMEX Tomasz Dyl

adres- 28-200 Staszów ul. Rakowska 33

liczba pkt w kryterium cena – 83,51

liczba punktów w kryterium gwarancja – 5,0

liczba pkt łącznie – 88,51

6) Nazwa -Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

adres – 25-670 Kielce ul. Przęsłowa 2a

liczba pkt w kryterium cena – 83,15

liczba punktów w kryterium gwarancja – 5,0

liczba pkt łącznie  – 88,15

   7) Nazwa –  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.

adres – ul. Rakowska 40 , 28-200 Staszów

liczba pkt w kryterium cena – 82,59

liczba punktów w kryterium gwarancja – 5,0

liczba pkt łącznie –  87,59

8) Nazwa –  BUDROMOST-STARACHOWICE Sp. z o.o.

adres – ul. Św.Rocha 31, 27-215 Wąchock

liczba pkt w kryterium cena – 77,68

liczba punktów w kryterium gwarancja – 5,0

liczba pkt łącznie – 82,68

9) Nazwa –  „DROMAR” R.L.Bożek

adres – ul. Gulińskiego 9a, 27-400 Ostrowiec św.

liczba pkt w kryterium cena – 77,67

liczba punktów w kryterium gwarancja – 5,0

liczba pkt łącznie –  82,67

  10) Nazwa –  TRAKT S.A

adres –  Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów

liczba pkt w kryterium cena – 76,09

liczba punktów w kryterium gwarancja – 5,0

liczba pkt łącznie –  81,09

11) Nazwa – Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Artur Piwowar

adres – 26-052 Nowiny Wola Murowana ul. Zakładowa 17

liczba pkt w kryterium cena – 70,44

liczba punktów w kryterium gwarancja – 3,0

liczba pkt łącznie  – 73,44

12) Nazwa – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o.

adres – 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Kolejowa 28

liczba pkt w kryterium cena – 62,53

liczba punktów w kryterium gwarancja – 3,0

liczba pkt łącznie – 65,53

13) Nazwa – DROGMAS Zakład Robót Drogowych Małgorzata Sławińska

adres -  26-110 Skarżysko Kamienna ul. Szydłowiecka 14

liczba pkt w kryterium cena – 60,63

liczba punktów w kryterium gwarancja – 3,0

   liczba pkt łącznie –  63,63

  14) Nazwa – „DROGOMEX” Sp. z o.o.

 adres – 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 4

  liczba pkt w kryterium cena – 56,96

  liczba punktów w kryterium gwarancja – 5,0

  liczba pkt łącznie – 61,96

15) Nazwa – STRABAG Sp. z o.o.

  adres – 05-800 Pruszków ul. Parzniewska 10

  liczba pkt w kryterium cena – 56,73

  liczba punktów w kryterium gwarancja – 5,0

 liczba pkt łącznie – 61,73  

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający

informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po  

dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.)

 

 

 Burmistrz Andrzej Chaniecki

 Oprac. E. Zaczkiewicz