główna zawartość
artykuł nr 1

Projekt - Uchwała Nr .../.../2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Opatów

Załączniki:
Projekt Uchwały108 KB