artykuł nr 1

Komunikat o rachunku bankowym Urzędu Miasta i Gminy Opatów

I n f o r m a c j a


Urząd Miasta i Gminy w Opatowie informuje, że z dniem 09.03.2017 r obowiązuje nowo otwarty bankowy rachunek pomocniczy Gminy Opatów

 

Nr 27 1240 1372 1111 0010 7254 7033

w Banku Pekao S.A. I Oddział w Kielcach


na który należy przekazywać niżej wymienione należności:

  1. podatek rolny od osób fizycznych
  2. podatek rolny od osób prawnych
  3. nieruchomość od osób fizycznych
  4. nieruchomość od osób prawnych
  5. podatek od środków transportowych – osoby fizyczne
  6. podatek od środków transportowych – osoby prawne
  7. podatek leśny
  8. opłata eksploatacyjna
  9. opłata targowa
10. opłata parkingowa
11. opłata skarbowa
12. opłata za wieczyste użytkowanie
13. opłata za czynsz dzierżawny
14. opłata za wykup nieruchomości
15. opłata za najmy
16. opłata za czynsze mieszkaniowe
17. opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
18. grzywny, mandaty
19. opłata za wywóz odpadów komunalnych
20.opłata za korzystanie z przystanków autobusowych