artykuł nr 1

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA OPATOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

artykuł nr 2

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie

artykuł nr 3

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie

artykuł nr 4

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie

artykuł nr 5

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Stanowisko ds. budżetowych w Urzędzie Miasta i Gminy Opatów