artykuł nr 66

Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora ds. wymiaru zobowiązań podatkowych

artykuł nr 67

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ZASTĘPCY GłÓWNEGO KSIĘGOWEGO

artykuł nr 68

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko inspektora ds. wymiaru zobowiązań podatkowych

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko
artykuł nr 69

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko zatępcy głównego księgowego

artykuł nr 70

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OPATÓWOGŁASZA NABÓRNA WOLNE STANOWISKO PRACY