artykuł nr 31

OGŁOSZENIE: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Stanowisko ds. gospodarki lokalowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie

artykuł nr 32

OGŁOSZENIE: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Stanowisko ds. budżetowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie

artykuł nr 33

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie- Komendant Straży Miejskiej

obrazek
artykuł nr 34

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie-stanowisko ds. budżetowych

obrazek
artykuł nr 35

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie-stanowisko ds. opłat za odpady komunalne

obrazek