artykuł nr 1

Numery telefonów

Nr pokoju

Nr telefonu

Nazwa komórki organizacyjnej

1.

15 868 13 22

Urząd Stanu Cywilnego

2.

15 868 13 29

Ośrodek Pomocy Społecznej – Pracownicy Socjalni

3.

15 868 13 03

Ośrodek Pomocy Społecznej – Dodatki mieszkaniowe, energetyczne, Usługi Opiekuńcze, Administracja

3a.

15 868 13 04

Ośrodek Pomocy Społecznej – Główna Księgowa, Informatyk

4.

15 868 13 05

Ośrodek Pomocy Społecznej – Kierownik

4.

15 868 13 02

15 868 13 30

Ośrodek Pomocy Społecznej – Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny

7.

15 868 13 07

Straż Miejska

8.

15 868 13 09

15 868 13 10

 

Dowody Osobiste

Ewidencja Ludności

Archiwum

9.

15 868 13 06

Referat Inwestycji i Mienia Komunalnego Gminy– Gospodarka komunalna, Mienie komunalne

10.

15 868 13 18

Referat Organizacyjny - Obsługa Rady Miejskiej, Działalność Gospodarcza

12.

15 868 13 14

Referat Finansowy - Księgowość

13.

15 868 13 15

Skarbnik Gminy

14.

15 868 13 16

Referat Finansowy - Podatki

14a.

15 868 13 17

Referat Finansowy - Kasa

15.

15 868 13 19

Referat Inwestycji i Mienia Komunalnego Gminy – Inwestycje, Zamówienia Publiczne

16.

 

15 868 13 08

15 868 13 26

Referat Inwestycji i Mienia Komunalnego Gminy – Drogownictwo, , Gospodarka Nieruchomościami

Zagospodarowanie Przestrzenne

17.

15 868 13 00

Burmistrz

18.

15 868 13 00

Sekretariat

19.

15 868 13 00

Zastępca Burmistrza

20.

15 868 13 01

Informacja turystyczna, Program „Czyste Powietrze”

20.

15 868 13 11

Referat Rolnictwa Ochrony Środowiska i Promocji Gminy –Ochrona Środowiska, Gospodarka odpadami.

20.

15 868 13 12

Referat Rolnictwa Ochrony Środowiska i Promocji Gminy – Ochrona zwierząt, zezwolenia na usunięcie drzew.

20a.

15 868 13 13

Referat Rolnictwa Ochrony Środowiska i Promocji Gminy – Kierownik

21.

15 868 13 27

Sekretarz Gminy

21.

15 868 13 25

Radca Prawny

22.

15 868 13 23

15 868 13 24

15 868 13 31

Referat Organizacyjny – Oświata,

Kadry,

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych