artykuł nr 1

Numery telefonów

Nr pokoju

Nr telefonu

e-mail

Nazwa komórki organizacyjnej

1

15 868 13 22

usc@umopatow.pl

Urząd Stanu Cywilnego – Kierownik USC

1

15 868 13 34

usc@umopatow.pl

Urząd Stanu Cywilnego – Zastępca Kierownika USC

1.

15 868 13 09

izabanak@umopatow.pl

Referat Organizacyjny – Stanowisko ds. dowodów osobistych i wyborów

1.

15 868 13 10

pilch@umopatow.pl

Referat Organizacyjny –  Zastępca Kierownika Referatu. Stanowisko ds. ewidencji ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego

3.

15 868 13 29

ops.opatow@pro.onet.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej – Pracownicy Socjalni

3a.

15 868 13 03

ops.opatow@pro.onet.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej – Dodatki mieszkaniowe, energetyczne, Usługi Opiekuńcze, Administracja

4.

15 868 13 04

ops.opatow@pro.onet.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej – Główna Księgowa, Informatyk

5.

15 868 13 05

ops.opatow@pro.onet.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej – Kierownik

6.

15 868 13 02

ops.opatow@pro.onet.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej – Świadczenia Rodzinne

6.

15 868 13 33

ops.opatow@pro.onet.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej – Fundusz alimentacyjny

6a.

15 868 13 30

ops.opatow@pro.onet.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej

6a.

15 868 13 39

ops.opatow@pro.onet.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej – Świadczenia Rodzinne – FAX

7.

15 868 13 07

sm@umopatow.pl

Straż Miejska – Komendant Straży Miejskiej

8.

15 868 13 31

admin@umopatow.pl

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

9.

15 868 13 06

weglewicz@umopatow.pl

Referat Inwestycji i Mienia Komunalnego Gminy – Gospodarka komunalna

10.

15 868 13 18

rada@umopatow.pl

Referat Organizacyjny - Obsługa Rady Miejskiej

10.

15 868 13 18

stankowska@umopatow.pl

Referat Organizacyjny - Działalność Gospodarcza

11.

15 868 13 35

  ksiegowosc.partyka@umopatow.pl

Referat Finansowy – Zastępca głównego księgowego

12.

15 868 13 14

ksiegowosc@umopatow.pl

Referat Finansowy – Księgowość

13.

15 868 13 15

m.rusak@umopatow.pl

Skarbnik Gminy – Kierownik Referatu Finansowego

14.

15 868 13 16

podatki@umopatow.pl

Referat Finansowy – Podatki

14.

15 868 13 28

podatki@umopatow.pl

Referat Finansowy – Podatki

14a.

15 868 13 17

podatki@umopatow.pl

Referat Finansowy – Kasa

15.

15 868 13 19

gmizera@umopatow.pl

Referat Inwestycji i Mienia Komunalnego Gminy – Kierownik Referatu

15.

15 868 13 19

franczak@umopatow.pl

Referat Inwestycji i Mienia Komunalnego Gminy Inwestycje, Zamówienia Publiczne, Środki unijne

16.

15 868 13 26

kbanasik@umopatow.pl

Referat Inwestycji i Mienia Komunalnego Gminy – Drogownictwo,

16.

15 868 13 26

budowlanka@umopatow.pl

Referat Inwestycji i Mienia Komunalnego Gminy –Zagospodarowanie Przestrzenne

16.

15 868 13 26

kbanasik@umopatow.pl

Referat Inwestycji i Mienia Komunalnego Gminy – Stanowisko ds. Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami

17.

15 868 13 00

burmistrz@umopatow.pl

Burmistrz

18.

15 868 13 00

opatow@umopatow.pl

Sekretariat

19.

15 868 13 00

zastepcaburmistrza@umopatow.pl

Zastępca Burmistrza

20.

15 868 13 11

partyka@umopatow.pl

Referat Rolnictwa Ochrony Środowiska i Promocji – Ochrona Środowiska,

20.

15 868 13 12

potocka@umopatow.pl

Referat Rolnictwa Ochrony Środowiska i Promocji – Ochrona zwierząt, zezwolenia na usunięcie drzew.

20.

15 868 13 01

kaptur@umopatow.pl

Referat Rolnictwa Ochrony Środowiska i Promocji – Stanowisko ds. gospodarki nieczystościami stałymi

20.

15 868 13 13

czub@umopatow.pl

Referat Rolnictwa Ochrony Środowiska i Promocji – Kierownik Referatu

21.

15 868 13 27

sekretarz@umopatow.pl

Sekretarz Gminy

21.

15 868 13 25

radca@umopatow.pl

Radca Prawny

22.

15 868 13 23

bara@umopatow.pl

Referat Organizacyjny – Oświata

22.

15 868 13 24

kadry@umopatow.pl

Referat Organizacyjny – Kadry, Archiwum