artykuł nr 1

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy w Opatowie Pl. Obrońców Pokoju 34 informuje, że w przetargu nieograniczonym na: