artykuł nr 1

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania.

ID VI 340/9/06 Opatów, 2006-11-08 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ( o wszczęciu postepowania). dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi
artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu

Opatów dnia 08.11.2006r ID VI – 340/ 9 /06 Ogłoszenie o zamówieniu Gmina Opatów wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60 000 Euro na Usługi związane z odśnieżaniem dróg gminnych w sezonie zimowym 2006/2007 n
artykuł nr 3

Rozstrzygniecie protestu

Opatów 6.11.2006r ID VI –340/ 8 /06 REMON
artykuł nr 4

Zawiadomienie o proteście

ID - VI - 340 / 8 / 06 Opatów, 2006-10-31 Gmina Opatów Plac Obrońców Pokoju 34 27 - 500 Opatów ZAWIADOMIENIE O WPŁYNIĘCIU PROTESTU wraz z wezwaniem do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia protestu. Nazwa przedmi
artykuł nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu

ID - VI - 340 / 8 / 06 Opatów, 2006-10-20 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie