artykuł nr 6

ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu Gmina Opatów wszczyna postępowanie
artykuł nr 7

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania wraz ze...

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ 60 TYS.EURO NA : System monitoringu centrum Opatowa – wykonanie wraz niezbędną dokumentacją. KOD 45232300-5
artykuł nr 8

Ogłoszenie

ID VI 340/ 7 / 06 Opatów , 2006-08-02 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - robota budowlana nazwa zamówienia: Remont drogi przy Szkole w Kobylanach
artykuł nr 9

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU oraz specyfikacja ...

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY PONŻEJ 60 TYS.EURO NA : Zabudowę oświetlenia ulicznego na istniejących słupach przy drogach w miejscowościach Tudorów, Nikisiałka Mała, Kochów, Czerników Opatowski, Strzyżowice, Zochcinek gm.Opatów .
artykuł nr 10

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego: Dowóz i odwóz uczniów ze szkół w Gminie Opatów woj. świętokrzyskie