artykuł nr 16

Ogłoszenie o przetargu

Gmina Opatów Plac Obrońców Pokoju 34 27-500 Opatów Tel. 0-15 86 81 300, fax 86 84 647 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości poniżej 60.000 Euro na Przebudowę remont schodów terenowych przy ul. M. Kopernika w Opatowie. Specyfikację istotnych w
artykuł nr 17

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy w Opatowie Plac Obrońców Pokoju 34 27-500 Opatów Tel. 0-15 86 81 300, fax 86 84 647 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Remont dróg gminnych na terenie Gminy Opatów mieszanką sortowaną 0-32 mm w ilości 1000ton
artykuł nr 18

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Gmina Opatów informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia Roboty górnicze, zabezpieczajace na terenie Starego Miasta Opatowa wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma
artykuł nr 19

Ogłoszenie o Przetargu

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Opatów
artykuł nr 20

O G Ł O S Z E N I E

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ 60 TYSIECY EURO NA : Roboty górnicze, zabezpieczające na terenie Starego Miasta Opatowa