artykuł nr 21

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA :

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA : Dostawę i montaż wyposażenia technologicznego stołówki szkolnej przy Samorządowym Zespole Szkół nr 2 w Opatowie.
artykuł nr 22

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ 60 TYS.EURO NA: Opracowanie ekofizjografii, projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, projektów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Opatów.
artykuł nr 23

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta i Gminy w Opatowie Plac Obrońców Pokoju 34 27-500 Opatów Tel. 0-15 86 81 300, fax 86 84 647 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Remont dróg gminnych na terenie Gminy Opatów mieszanką sortowaną 0-32 mm w ilości 1
artykuł nr 24

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta i Gminy w Opatowie Plac Obrońców Pokoju 34 27-500 Opatów Tel. 0-15 86 81 311, fax 86 84 647 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Przebudowa – remont dróg gminnych we wsiach: Czerników Opatowski, Karwów, Lipowa, Jur