artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu na przetarg nieograniczony na usługi związane z odśnieżaniem dróg gminnych na terenie gminy Opatów
artykuł nr 2

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Opatów: Boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Samorządowym Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie. Numer ogłoszenia: 154235 - 2007; data zamieszczenia: 30.08.2007
artykuł nr 3

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Opatów do wysokości 2.650.000 zł na potrzeby Gminy Opatów. Nr sprawy: ID-III-340/05/2007.
artykuł nr 4

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń po policji na mieszkania socjalne w Opatowie na potrzeby Gmina Opatów. Nr
artykuł nr 5

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu...

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu otwarcia ofert Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Opatów do wysokości 2.650.000 zł „ na potrzeby Gminy Opatów. Nr sprawy ID-II