artykuł nr 1

Ogłoszenie o zawarciu umowy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 1 Zamieszczanie obowiązkowe
artykuł nr 2

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ID VI 340/01/07 Opatów, 2007-10-24 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamowienia publicznego. Numer sprawy: ID - VI-340/01/07. Nazwa zadania: Usługi związane z odśnieżaniem dróg
artykuł nr 3

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ID - III - 340/06/2007 Opatów, 2007-09-24 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępo
artykuł nr 4

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Ogłoszenie o zawarciu Umowy ID-III-340/05/2007 Opatów, 2007-07-04 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Opatów do wysokości 2.650.000 zl na potrzeby G
artykuł nr 5

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Ogłoszenie o zawarciu Umowy ID-III-340/04/2007 Opatów, 2007-06-20 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń po policji na mieszkania s