artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu

Opatów: Usługi związane z odśnieżaniem dróg gminnych na terenie gminy Opatów w sezonie zimowym 2008/2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi związane z odśnieżaniem dróg gminnych na terenie gminy Opatów w sezonie zimowym 2008/2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
artykuł nr 3

ID-III_340/02/2008 Opatów,...

ID-III_340/02/2008 Opatów, 2008-07-01 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID-III-340/02/2008. Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i przebudowę dró
artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID - VI- 340/02/08. Nazwa zadania: Remont drogi gminnej w miejscowości Nikisiałka Duża Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień
artykuł nr 5

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID-III-340/01/2008. Nazwa zadania: "Udzielenie kredytu długoterminowego w rachunku kredytowym dla Gminy Opatów do wysokości 2.650.000 zł."