artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Usługi związane z odśnieżaniem dróg gminnych na terenie gminy Opatów w sezonie zimowym 2008/2009
artykuł nr 2

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID VI - 340/04/08. Nazwa zadania: Usługi związane z odśnieżaniem dróg gminnych na terenie gminy Opatów
artykuł nr 3

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi związane z odśnieżaniem dróg gminnych na terenie gminy Opatów w sezonie zimowym 2008/2009. II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
artykuł nr 4

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty...

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID VI - 340/03/08. Nazwa zadania: Usługi związane z odśnieżaniem dróg gminnych na teenie gminy Opatów w
artykuł nr 5

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA...

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia publicznego Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych? Tak Numer ogłoszenia w BZP: Rok 2008 Pozycja 1