artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi związane z odśnieżaniem dróg gminnych na terenie Gminy Opatów w sezonie zimowym 2009/2010. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID VI 340/08/09. Nazwa zadania: Przebudowa drogi dojazdowej do zalewu retencyjnego i gruntów rolnych w miejscowości Zochcinek
artykuł nr 3

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ? roboty budowlane. Gmina Opatów: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czerników Karski, Okalnina Wieś.
artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Opatów: Dowóz i odwóz uczniów do Szkół na terenie Miasta i Gminy Opatów w roku szkolnym 2009/2010.
artykuł nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu

ID VI 340/05/09 Opatów, 2009-07-15 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer spra