artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opatów: Usługi związane z odśnieżaniem dróg gminnych na terenie Gminy Opatów w sezonie zimowym 2009/2010 Numer ogłoszenia: 387084 - 2009; data zamieszczenia: 06.11.2009 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
artykuł nr 2

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia na "Budowe sieci wodociagowej w miejscowości Czerników Karski, Okalina Wieś.
artykuł nr 3

Ogłoszenie o udzieleniu ogłoszenia

Opatów: Przebudowa drogi dojazdowej do zalewu retencyjnego i gruntów rolnych w miejscowości Zochcinek Numer ogłoszenia: 380066 - 2009; data zamieszczenia: 30.10.2009 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
artykuł nr 4

ogłoszenie o wyborze ofert

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID VI 340/09/09. Nazwa zadania: Usługi związane z odśnieżaniem dróg gminnych na terenie Gminy Opatów w sezonie zim
artykuł nr 5

ogłoszenie o wyborze oferty

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID-III-340/02/2009. Nazwa zadania: Budowa sieci wodociagowej w miejscowości Czerników Karski,Okalin