artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Opatów: Remont chodnika i nawierzchni w ulicy Widok. Numer ogłoszenia: 238562 - 2010; data zamieszczenia: 05.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatów , Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów, woj. świętokrzyskie.
artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu na "Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Opatowie ul. Szeroka " - roboty budowlane
artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu

Opatów: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodka w Sandomierzu Numer ogłoszenia: 198862 - 2010; data zamieszczenia: 07.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu

Dowóz i odwóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2010/11. Numer ogłoszenia: 194650 - 2010; data zamieszczenia: 05.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatów , Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów, woj. świętokrzyskie.
artykuł nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Opatów: Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Opatowie ul. Partyzantów 13a Numer ogłoszenia: 153506 - 2010; data zamieszczenia: 02.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane