artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opatów: Remont chodnika i nawierzchni w ulicy Widok Numer ogłoszenia: 279950 - 2010; data zamieszczenia: 07.09.2010 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ID VI 340/05/10 Opatów, 2010-08-24 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID VI 340/5/10. Nazwa zadania: Remont chodnika i nawierzchni w ulicy Widok.
artykuł nr 3

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opatów: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Opatowie ul. Szeroka.. Numer ogłoszenia: 258010 - 2010; data zamieszczenia: 19.08.2010 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
artykuł nr 4

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Opatów: Dowóz i odwóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2010/11 Numer ogłoszenia: 251946 - 2010; data zamieszczenia: 16.08.2010 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 194650 - 2010r. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY ...
artykuł nr 5

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID-III-340/03/2010. Nazwa zadania: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Opatowie ul. Szeroka "