artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opatów: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Opatów w sezonie 2011/2012 - część IV i V. Numer ogłoszenia: 390078 - 2011; data zamieszczenia: 22.11.2011 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze oferty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID.III.271.06.2011. Nazwa zadania: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Opatów w sezonie zimowym 2011/2012 .
artykuł nr 3

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opatów: Remont drogi gminnej Czerników Karski-Okalina Wieś na odcinku o długości 800 mb. Numer ogłoszenia: 376886 - 2011; data zamieszczenia: 14.11.2011 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
artykuł nr 4

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opatów: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Opatów w sezonie 2011/2012 Numer ogłoszenia: 371506 - 2011; data zamieszczenia: 09.11.2011 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
artykuł nr 5

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID.III.271.04.2011. Nazwa zadania: " Remont drogi gminnej Czerników Karski - Okalina Wieś o długości 800 mb "