artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opatów: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opatów Numer ogłoszenia: 388840 - 2012; data zamieszczenia: 09.10.2012 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu

Opatów: Doposażenie szkół w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu; Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w klasach I-III w Gminie Opatów Numer ogłoszenia: 380300 - 2012; data zamieszczenia: 04.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu

Opatów: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Opatów w sezonie zimowym 2012/2013 Numer ogłoszenia: 368862 - 2012; data zamieszczenia: 27.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu

Opatów: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opatów Numer ogłoszenia: 341682 - 2012; data zamieszczenia: 11.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
artykuł nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu

Opatów: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w klasach I-III w Gminie Opatów Numer ogłoszenia: 339290 - 2012; data zamieszczenia: 10.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi