artykuł nr 6

Ogłoszenie o zamówieniu

Opatów: Remont drogi gminnej Czerników Karski - Podrzecze na odcinku od km 0+000 do km 0+850 gmina Opatów woj. świętokrzyskie Numer ogłoszenia: 296258 - 2012; data zamieszczenia: 10.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
artykuł nr 7

Ogłoszenie o zamówieniu

: Rozbudowa, przebudowa i budowa targowiska z przynależną infrastrukturą techniczną, budowę zbiornika na ścieki sanitarne oraz parking w miejscowości Opatów Numer ogłoszenia: 269524 - 2012; data zamieszczenia: 25.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
artykuł nr 8

Ogłoszenie o zamówieniu

Opatów: Odbudowa dróg gminnych Nr G022T w miejscowości Kornacice -Podole i Nr G019T w miejscowości Zochcinek gmina Opatów Numer ogłoszenia: 261864 - 2012; data zamieszczenia: 20.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
artykuł nr 9

Ogłoszenie o zamówieniu

Opatów: Budowa terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w Zochcinku gm. Opatów Numer ogłoszenia: 242962 - 2012; data zamieszczenia: 10.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
artykuł nr 10

Ogłoszenie o zamówieniu

Opatów: Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Sandomierza w roku szkolnym 2012/2013 Numer ogłoszenia: 236116 - 2012; data zamieszczenia: 05.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi