artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opatów: Doposażenie szkół w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu; Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w klasach I-III w Gminie Opatów Numer ogłoszenia: 431344 - 2012; data zamieszczenia: 05.11.2012 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy- część 2.
artykuł nr 2

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opatów: Doposażenie szkół w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu; Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w klasach I-III w Gminie Opatów Numer ogłoszenia: 424264 - 2012; data zamieszczenia: 30.10.2012 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy – część 3
artykuł nr 3

Zawiadomienie o wyborze oferty

Opatów 25.10.2012r ID-III.271.16.2012 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID-III.271.16.2012 Nazwa zadania: „Doposażenie szkół w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu; Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w klasach I-III w Gminie Opatów „ – część 2.
artykuł nr 4

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opatów: Doposażenie szkół w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu; Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w klasach I-III w Gminie Opatów Numer ogłoszenia: 416770 - 2012; data zamieszczenia: 25.10.2012 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy . Część 1.
artykuł nr 5

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia

Opatów: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Opatów w sezonie zimowym 2012/2013 Numer ogłoszenia: 410318 - 2012; data zamieszczenia: 22.10.2012 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi