artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opatów: Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Opatów - droga nr 42/32/004 relacji: Marcinkowice - Jurkowice. Numer ogłoszenia: 540150 - 2013; data zamieszczenia: 31.12.2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
artykuł nr 2

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opatów: Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Opatów - droga nr 42/32/011 relacji:Okalina Wieś Numer ogłoszenia: 532372 - 2013; data zamieszczenia: 23.12.2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
artykuł nr 3

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów, dnia 19.12.2013r ID-III.271.24.2013 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID-III.271.24.2013 Nazwa zadania: „ Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Opatów – droga nr 42/32/004 relacji: Marcinkowice-Jurkowice „
artykuł nr 4

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów, dnia 11.12.2013r ID-III.271.25.2013 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID-III.271.25.2013 Nazwa zadania: „ Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Opatów – droga nr 42/32/011 relacji: Okalina Wieś „
artykuł nr 5

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opatów: Przeprowadzenie zajęć dodatkowych w Przedszkolu Publicznym w Opatowie w ramach projektu -PRZEDSZKOLAK - najlepsza inwestycja - w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015. Numer ogłoszenia: 483842 - 2013; data zamieszczenia: 26.11.2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi