artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu

Opatów: Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Opatów - droga nr 42/32/011 relacji:Okalina Wieś Numer ogłoszenia: 481298 - 2013; data zamieszczenia: 25.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu

Opatów: Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Opatów - droga nr 42/32/004 relacji: Marcinkowice - Jurkowice Numer ogłoszenia: 478756 - 2013; data zamieszczenia: 22.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu

Opatów: Rozbudowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 9 w km 86+494 strona lewa na działkę o nr ewid. 671/7. Numer ogłoszenia: 442156 - 2013; data zamieszczenia: 30.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu

Opatów: Przeprowadzenie zajęć dodatkowych w Przedszkolu Publicznym w Opatowie w ramach projektu -PRZEDSZKOLAK - najlepsza inwestycja - w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 Numer ogłoszenia: 440584 - 2013; data zamieszczenia: 29.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
artykuł nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu

Opatów: Rozbudowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 9 w km 86+494 strona lewa na działkę o nr ewid. 671/7. Numer ogłoszenia: 418734 - 2013; data zamieszczenia: 15.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane