artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu

Opatów: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Opatów Numer ogłoszenia: 384660 - 2014; data zamieszczenia: 24.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu

Opatów: Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Opatów do wysokości 650.000,00 zł Numer ogłoszenia: 384036 - 2014; data zamieszczenia: 24.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.umopatow.pl Opatów: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Opatów w sezonie zimowym 2014/2015 Numer ogłoszenia: 328172 - 2014; data zamieszczenia: 03.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
artykuł nr 4

Ogłoszenie o zmianie ogloszenia

głoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 316944-2014 z dnia 2014-09-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Opatów Przedmiot zamówienia obejmuje budowę 31 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opatów ( w miejscowościach Adamów, Balbinów, Brzezie, Czerników Opatowski, Gojców, Jałowęsy, Kobylany, Kornacice, Rosochy, Strzyżowice,... Termin składania ofert: 2014-10-09 Numer ogłoszenia: 328020 - 2014; data zamieszczenia: 03.10.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
artykuł nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu

Opatów: Modernizacja i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nikisiałka Duża, gmina Opatów o łącznej długości 0,671km Numer ogłoszenia: 317768 - 2014; data zamieszczenia: 25.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane