artykuł nr 6

Ogłoszenie o zamówieniu

Opatów: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opatów Numer ogłoszenia: 316944 - 2014; data zamieszczenia: 24.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
artykuł nr 7

Ogłoszenie o zmówieniu

Opatów: Modernizacja i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tudorów, gmina Opatów o łącznej długości 0,639km. Numer ogłoszenia: 296286 - 2014; data zamieszczenia: 05.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
artykuł nr 8

Ogłoszenie o zamówieniu

Opatów: Modernizacja i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Opatów, ulica Armii Krajowej o łącznej długości 0,369km oraz w ulicy Starowałowej o łącznej długości 0,272km. Numer ogłoszenia: 294226 - 2014; data zamieszczenia: 04.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
artykuł nr 9

Ogłoszenie o zamówieniu

Opatów: Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Opatów ul. Okalińska od km 0+000 do km 0+800dł. 800mb- deszcz nawalny 2013r. Numer ogłoszenia: 292964 - 2014; data zamieszczenia: 03.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
artykuł nr 10

Ogłoszenie o zamówieniu

Opatów: Modernizacja i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tudorów, gmina Opatów o łącznej długości 0,639km Numer ogłoszenia: 270292 - 2014; data zamieszczenia: 13.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane