artykuł nr 6

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opatów: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opatów. Numer ogłoszenia: 354654 - 2014; data zamieszczenia: 24.10.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
artykuł nr 7

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opatów: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Opatów w sezonie zimowym 2014/2015 Numer ogłoszenia: 352076 - 2014; data zamieszczenia: 22.10.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
artykuł nr 8

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opatów: Modernizacja i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nikisiałka Duża, gmina Opatów o łącznej długości 0,671km. Numer ogłoszenia: 351966 - 2014; data zamieszczenia: 22.10.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
artykuł nr 9

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów, dnia 17.10.2014r ID-III.271.16.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID-III.271.16.2014 Nazwa zadania: „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opatów „
artykuł nr 10

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów, dnia 15.10.2014r ID-III.271.18.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID-III.271.18.2014 Nazwa zadania: „ Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Opatów w sezonie zimowym 2014/2015 „