artykuł nr 11

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów, dnia 15.10.2014r ID-III.271.17.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID-III.271.17.2014 Nazwa zadania: „ Modernizacja i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nikisiałka Duża, gmina Opatów o łącznej długości 0,671km „
artykuł nr 12

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opatów: Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Opatów ul. Okalińska od km 0+000 do km 0+800dł. 800mb- deszcz nawalny 2013r. Numer ogłoszenia: 322812 - 2014; data zamieszczenia: 30.09.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
artykuł nr 13

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opatów: Modernizacja i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tudorów, gmina Opatów o łącznej długości 0,639km. Numer ogłoszenia: 322408 - 2014; data zamieszczenia: 30.09.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
artykuł nr 14

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów, dnia 22.09.2014r ID-III.271.15.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID-III.271.15.2014 Nazwa zadania: „ Modernizacja i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tudorów gmina Opatów o łącznej długości 0,639 km „
artykuł nr 15

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów, dnia 22.09.2014r ID-III.271.13.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID-III.271.13.2014 Nazwa zadania: „ Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Opatów ul. Okalińska od km 0+000 do km 0+800 dł.800 mb – deszcz nawalny 2013 „