artykuł nr 16

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

Opatów 19.09.2014r ID-III-271.14.2014 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. ID-III.271.14.2014 Nazwa zadania: „Modernizacja i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Opatów, ulica Armii Krajowej o łącznej długości 0,369km oraz w ulicy Starowałowej o łącznej długości 0,272km „
artykuł nr 17

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

Opatów 5.09.2014r ID-III-271.12.2014 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. ID-III.271.12.2014 Nazwa zadania: „Modernizacja i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tudorów o łącznej długości 0,639 km „
artykuł nr 18

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

Opatów 4.09.2014r ID-III-271.11.201 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. ID-III.271.11.2014 Nazwa zadania: „Modernizacja i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Opatów, ulica Armii Krajowej o łącznej długości 0,369km oraz w ulicy Starowałowej o łącznej długości 0,272km „
artykuł nr 19

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opatów: Remont Stacji Uzdatniania wody oraz remont ujęcia wody i sieci wodociągowej w miejscowości Kobylany. Numer ogłoszenia: 271550 - 2014; data zamieszczenia: 14.08.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
artykuł nr 20

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opatów: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marcinkowice. Numer ogłoszenia: 269106 - 2014; data zamieszczenia: 12.08.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane