artykuł nr 26

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów, dnia 24.06.2014r ID-III.271.7.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID-III.271.7.2014 Nazwa zadania: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Opatów z nieruchomości na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy”.
artykuł nr 27

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opatów: Termomodernizacja budynku Samorządowego Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie ul. Ćmielowska. Numer ogłoszenia: 204254 - 2014; data zamieszczenia: 17.06.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
artykuł nr 28

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów, dnia 5.06.2014r ID-III.271.6.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID-III.271.6.2014 Nazwa zadania: „Termomodernizacja budynku Samorządowego Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie ul. Ćmielowska”
artykuł nr 29

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http:// simap.europa.eu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Opatów do wysokości 2660000.00 PLN
artykuł nr 30

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opatów: Odbudowa drogi gminnej Gołoszyce Niższe -Zochcinek od km 2+000 do km 3+400 dł. 1.400 mb gmina Opatów. Numer ogłoszenia: 176782 - 2014; data zamieszczenia: 26.05.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane