artykuł nr 36

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów, dnia 9.04.2014r ID-III.271.2.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID-III.271.2.2014 Nazwa zadania: „Termomodernizacja budynku Opatowskiego Ośrodka Kultury oraz Przedszkola Publicznego w Opatowie”
artykuł nr 37

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opatów: Ubezpieczenie majatku i innych interesów Gminy Opatów Numer ogłoszenia: 33854 - 2014; data zamieszczenia: 30.01.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
artykuł nr 38

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów, dnia 24.01.2014r ID-III.271.1.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID-III.271.1.2014 Nazwa zadania: „ Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Opatów „