artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opatów: Przebudowa drogi gminnej dz. nr 142, dz. nr 370 w miejscowości Jałowęsy od km 0+000 do km 1+000 Gmina Opatów. Numer ogłoszenia: 301000 - 2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów, dnia 3.11.2015r ID-III.271.12.2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID-III.271.12.2015 Nazwa zadania: „ Przebudowa drogi gminnej dz. nr 142, dz. nr 370 w miejscowości Jałowęsy od km 0+000 do km 1+000Gminy Opatów„
artykuł nr 3

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opatów: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Opatów w sezonie zimowym 2015/2016. Numer ogłoszenia: 273914 - 2015; data zamieszczenia: 15.10.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
artykuł nr 4

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów, dnia 8.10.2015r ID-III.271.11.2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID-III.271.11.2015 Nazwa zadania: „ Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Opatów w sezonie zimowym 2015/2016„
artykuł nr 5

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dowóz i odwóz uczniów ze szkół w Gminie Opatów woj. świętokrzyskie.