artykuł nr 1

INFORMACJA Z WYBORU OFERTY

INFORMACJA  Z  WYBORU OFERTY


na wykonanie opracowania
Studium Wykonalności
 dla inwestycji polegającej na przebudowie, adaptacji
i wyposażeniu części pomieszczeń Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie na cele Powiatowej i Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie.
Ofertę z najniższą ceną  wykonania  tj. 5 490,072 zł złożyła firma
GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o z Kielc,  która została zaproszona do podpisania umowy.

artykuł nr 2

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Wstępne ogłoszenie informacyjne usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 2015/S 217-395155
artykuł nr 3

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 z p. zm.) zwracam się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie opracowania Studium Wykonalności dla inwestycji polegającej na przebudowie, adaptacji i wyposażeniu części pomieszczeń Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie na cele Powiatowej i Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie.
artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu

Opatów: Przebudowa drogi gminnej dz. nr 142, dz. nr 370 w miejscowości Jałowęsy od km 0+000 do km 1+000 Gmina Opatów Numer ogłoszenia: 152063 - 2015; data zamieszczenia: 19.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
artykuł nr 5

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Opatów: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Opatów w sezonie zimowym 2015/2016 Numer ogłoszenia: 254310 - 2015; data zamieszczenia: 28.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi