artykuł nr 11

Ogłoszenie o zamówieniu

Opatów: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Opatów Numer ogłoszenia: 74438 - 2015; data zamieszczenia: 02.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
artykuł nr 12

Ogłoszenie o zamówieniu

Opatów: Przebudowa, rozbudowa oraz nadbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz budową szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe w miejscowości Rosochy gm. Opatów Numer ogłoszenia: 44472 - 2015; data zamieszczenia: 02.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
artykuł nr 13

Ogłoszenie o zamówieniu

Opatów: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Marcinkowice Numer ogłoszenia: 36334 - 2015; data zamieszczenia: 18.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
artykuł nr 14

Ogłoszenie o zamówieniu

Opatów: Modernizacja i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czerników Karski gmina Opatów o łącznej długości 0,806 km Numer ogłoszenia: 11040 - 2015; data zamieszczenia: 16.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
artykuł nr 15

Ogłoszenie o zamówieniu

Opatów: Modernizacja i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Opatów, ulica Armii Krajowej o łącznej długości 0,369 km oraz w ulicy Starowałowej o łącznej długości 0,272 km Numer ogłoszenia: 9096 - 2015; data zamieszczenia: 14.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane