artykuł nr 1

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty na dokumentację
artykuł nr 2

Zaproszenie do złożenia oferty - Dostawa artykułów biurowych

artykuł nr 3

Zaproszenie do złożenia oferty - Dostawa środków czystości

artykuł nr 4

Zaproszenie do złożenia oferty - Dostawa tuszy i tonerów

artykuł nr 5

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty na: Opracowanie założeń, wykonanie i aktualizacja audytów energetycznych na obiekty zlokoalizowane na terenie Gminy Opatów