artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 15630 - 2017 z dnia 2017-01-27 r. Opatów: Obsługa bankowa budżetu Gminy Opatów i jej jednostek budżetowych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 344829 - 2016 z dnia 2016-11-17 r. Opatów: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Opatów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 340822 - 2016 z dnia 2016-11-10 r. Opatów: Dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Opatów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 331047 - 2016 z dnia 2016-10-26 r. Opatów: Dowóz i odwóz uczniów ze szkół w Gminie Opatów woj. świętokrzyskie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
artykuł nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 328877 - 2016 z dnia 2016-10-24 r. Opatów: Dokumentacja projektowa na modernizację oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami w obrębie aglomeracji Opatów” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi