artykuł nr 6

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 353748 - 2016 z dnia 2016-11-29 r. Opatów: Dowóz i odwóz uczniów ze szkół w Gminie Opatów woj. świętokrzyskie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
artykuł nr 7

Informacja z sesji otwarcia ofert

Gmina Opatów 27-500 Opatów Opatów dnia 28.11.2016r Plac Obrońców Pokoju 34 RMKG-XII.271.12.2016 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RMKG-XII.271.12.2016. Nazwa zadania:” Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Opatów .”
artykuł nr 8

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów, dnia 23.11.2016r RMKG-XII.271.9.2016 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RMKG-XII.271.9.2016 Nazwa zadania: „Dokumentacja projektowa na modernizację oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami w obrębie aglomeracji Opatów” – część I.
artykuł nr 9

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów, dnia 18.11.2016r RMKG-XII.271.9.2016 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RMKG-XII.271.9.2016 Nazwa zadania: „Dokumentacja projektowa na modernizację oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami w obrębie aglomeracji Opatów” – część II.
artykuł nr 10

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów, dnia 18.11.2016r RMKG-XII.271.10.2016 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RMKG-XII.271.10.2016 Nazwa zadania:„Dowóz i odwóz uczniów ze szkół w Gminie Opatów woj. świętokrzyskie”