artykuł nr 26

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów, dnia 09.05.2016r ID-III.271.4.2016 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID-III.271.4.2016 Nazwa zadania: „ Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Opatów„
artykuł nr 27

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów 05.05.2016r ID-III.271.3.2016 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID-III.271.3.2016 Nazwa zadania: „Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 17.060.932 zł z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i obligacji komunalnych”
artykuł nr 28

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opatów: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Opatów. Numer ogłoszenia: 30240 - 2016; data zamieszczenia: 11.02.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
artykuł nr 29

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów, dnia 05.02.2016r ID-III.271.2.2016 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID-III.271.2.2016 Nazwa zadania: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Opatów ”.
artykuł nr 30

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opatów: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY OPATÓW WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY. Numer ogłoszenia: 22652 - 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi